top of page

Ensi vuonna on luvassa merkittäviä verotusmuutoksia

Verotuksessa on luvassa useita muutoksia vuoden 2018 alusta. Jokaisen yrittäjän kannattaa seurata verottajan tiedottamista ja olisi myös hyvä tutustua marraskuun alussa muuttuneeseen OmaVero-palveluun. Myös Suomen Yrittäjien sivuilta on saatavilla paljon informaatiota, mistä on hyötyä omassa liiketoiminnassa.

Tässä pari poimintaa muutoksista:

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullista Verohallintoon

1.1.2018 alkaen arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet yritykset maksavat ja ilmoittavat maahantuonnin arvonlisäverot Verohallinnolle. Jatkossa kaikki arvonlisäverotukseen liittyvät asiat voidaan hoitaa Verohallinnon kanssa.

Muutos ei koske yksityishenkilöitä tai yrityksiä jotka eivät ole ALV-rekisterissä. Nämä hoitavat jatkossakin Tullissa tavaroiden maahantuonnin arvonlisäverotukseen liittyvät asiat.

Työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaus laajenee

Tuloverolakiin ehdotetaan säännöstä työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaudesta työntekijän verotuksessa. Työnantajan kustantamasta koulutuksesta ei syntyisi työntekijälle veronalaista tuloa, jos koulutus tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä. Säännöstä tulkitaan hyvinkin laajasti.

Verovapaata olisi siten ammatin ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävän koulutuksen lisäksi esimerkiksi tutkintoon johtava peruskoulutus, ammattikoulutus, ammatillinen täydennyskoulutus tai lisäpätevyyttä tuova koulutus. Säännöstä sovellettaisiin myös yhtiön johtoon, osakeyhtiön osakkaisiin sekä avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiin.

Koulutukseen liittyvien matkakustannusten korvaukseen sovellettaisiin, mitä työnantajan työmatkasta saadusta matkakustannusten korvauksesta säädetään. Tässä on nyt huomioitava poikkeus; matkakustannusten korvaukset olisivat veronalaista tuloa niissä tapauksissa, joissa koulutuksen verovapaus laajenisi kattamaan mm. peruskoulutuksen ylioppilastutkinnon, ammatillisen perustutkinnon ja korkeakoulututkinnon tai näitä vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Eli vaikka koulutus olisi verovapaata etua työntekijälle, niin matkakorvaukset eivät aina ole verovapaita korvauksia.

** ** **

(Lähteenä on käytetty Suomen Yrittäjien kirjoitusta, lue koko artikkeli tästä:

https://www.yrittajat.fi/uutiset/566351-nain-verotuksesi-muuttuu-ensi-vuonna)

Etkö vielä ole Suomen Yrittäjien jäsen? Vuosimaksu on edullinen ja saat sitä vastaan maksuttomia palveluita, neuvontaa, edunvalvontaa ja verkostoituminen on helppoa.

https://www.yrittajat.fi/liity#

#

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page