MEISTÄ

Yrittäjyys ja oman yrityksen pyörittäminen ovat meille molemmille henkilökohtaisesti tuttuja asioita. Työuramme aikana olemme istuneet 'pöydän molemmin puolin'. Kokemuksemme auttaa sinua ja yritystäsi menestymään. 

Meillä on selkeä käsitys siitä, miten mikroyritykset toimivat ja mitä haasteita ne voivat kohdata. Asiakkainamme on yrityksiä joilla on halu kasvaa ja menestyä. Tämän takia he tarvitsevat kirjanpitäjän joka kirjanpidon lisäksi ymmärtää myös yrittäjyyttä. 

Monet ajattelevat, että kirjanpitäjät ovat kirjanpitäjiä siksi että he rakastavat numeroita. Tämä voikin olla monen kohdalla totta, mutta meille se on paljon enemmän. Meille on tärkeää orientoitua asiakkaan tarpeisiin ja haluamme ymmärtää asiakkaamme bisnestä pintaa syvällisemmin.

Usein myös kuvitellaan, että kirjanpitäjät ovat vakavia ja tylsiä. Me emme ole.

Outi Haapamäki
Osakas

Roolini KT Kirjanpidon osakkaana on tehdä määrätietoista työtä asiakkaiden ja heidän yritystensä hyväksi.  

 

Saan työhöni energiaa halusta ja kyvystä tarjota asiakkaillemme mahdollisimman laadukasta palvelua. Hahmotan kokonaisuuksia, olen energinen ja innostava. Taustani, pitkä yrittäjäurani sekä luottamustoimeni yrittäjäjärjestön hallitustehtävissä ovat mahdollistaneet laajat verkostot eri alojen toimijoiden kanssa.

 

Olen helposti lähestyttävä ja valmis tukemaan sinua yrittäjätaipaleesi eri vaiheissa. Näin mahdollistuu pohja hyvälle liikesuhteelle sekä yritystoimintasi menestykselle ja kasvulle.

Viivu Padden
Osakas

Henkilökohtainen tavoitteeni työssäni on, että asiakkaamme tuntevat että heitä arvostetaan. Haluan, että he kokevat saaneensa meiltä parhaan mahdollisen huomion.

Haluamme KT Kirjanpidossa tehdä arjestasi helpompaa ja ottaa työstäsi kirjanpitostressin pois. Silloin sinulla on aikaa keskittyä siihen mitä teet parhaiten - eli rakentaa ja kasvattaa omaa bisnestäsi.

​Johtajuustaitoni, liiketoimintaosaamiseni ja kyky huomioida yksityiskohtia auttavat minua ylläpitämään korkeaa asiakaspalvelutasoa.

​Olen sertifioitu Goal Mapping Practioner – mentoroin ja koulutan yrittäjiä, koska haluan todella auttaa muitakin menestymään ammatti- ja henkilökohtaisten tavoitteiden saavuttamisessa.